Produkcja urządzeń elektroenergetycznych
PPU Energetyka Sp. z o.o.

STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nn URZĄDZENIA ROZDZIELCZE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
URZĄDZENIA ROZDZIELCZE NISKIEGO NAPIĘCIA BATERIE KONDENSATORÓW SN i nn