Stacje transformatorowe
PPU Energetyka Sp. z o.o.

Przedstawiamy Państwu aktualny program produkcji stacji transformatorowych oferowanych przez Grupę ENCO. Nowoczesność oferowanych rozwiązań wynika z zastosowania najnowszych technologii oraz dostosowania się do wymagań Zakładów Energetycznych oraz innych odbiorców. O wysokiej jakości naszych wyrobów świadczy uzyskany przez nas certyfikat EN ISO 9001.

Produkujemy stacje transformatorowe w dwóch podstawowych typach:

  • typ BEK z obsługą wewnętrzną (dla sieci do 30 kV i mocy transformatora do 1600 kVA lub 2 x 1600 kVA ) - z korytarzem obsługi 
  • typ NZ z obsługą zewnętrzną (dla sieci do 20kV i mocy transformatora 630kVA) tzw. kompaktowe. Na życzenie możemy wykonać stacje transformatorową z obsługą od zewnątrz z dwoma transformatorami do 630kVA każdy (NEK).

BEZPIECZEŃSTWO

Stacje transformatorowe spełniają najnowsze wymagania norm Unii Europejskiej, a w tym w zakresie łukoochronności. Oznacza to, że konstrukcja stacji transformatorowej zapewnia bezpieczeństwo osób postronnych (np. przechodniów) znajdujących się w jej pobliżu w czasie wystąpienia stanów zakłóceniowych, jakim jest zwarcie łukowe. W stacjach transformatorowych z obsługą z zewnątrz typu NZ zapewnione jest również bezpieczeństwo obsługi przy drzwiach otwartych. Rozprężenie gazów powstałych w czasie trwania zwarcia w stacjach transformatorowych NZ odbywa się w metalowej chłodnicy gazów umieszczonej pod rozdzielnicą SN, a w stacjach transformatorowych BEK przez nieznaczne (kilkucentymetrowe) uniesienie dachu. Po zmniejszeniu się ciśnienia w stacji transformatorowej BEK dach opada na swoje normalne położenie dzięki odpowiednim prowadnicom. Potwierdzone jest to badaniami niezależnych instytutów zgodnymi z wytycznymi normy IEC 1330, jak również niemieckich instytutów IPH oraz PEHLA. Stacje transformatorowe posiadają również atesty Instytutu Energetyki w Warszawie i Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej. Zdjęcia zamieszczone poniżej przedstawiają stacje transformatorowe NZ i BEK w trakcie badań.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Wszystkie stacje transformatorowe wykonane są z żelbetonu B 45, co zapewnia bardzo dużą wytrzymałość i trwałość a także zapobiega powstawaniu zjawiska rosy. Konstrukcja stacji sprawia, że nie ma konieczności wykonywania fundamentów pod stację (oszczędność czasu i kosztów). Elementy stacji przewidziane do umieszczenia na stałe w ziemi wykonane są taki sposób, że zapewniona jest wodo- i olejo-szczelność w obu kierunkach.

WYPOSAŻENIE

Wszystkie elementy zbrojenia oraz elementy metalowe nie będące pod napięciem podłączone są do wspólnej szyny wyrównawczej potencjału, która z kolei ma połączenie z uziemieniem zewnętrznym stacji.

  • Instalacja oświetlenia stacji wykonana jest w rurkach izolacyjnych umieszczonych w betonie.
  • Stacje transformatorowe zostały standardowo zaprojektowane dla transformatorów o mocy do 630 kVA, zaś w stacjach transformatorowych BEK o szerokościach 300 cm możliwe jest umieszczenie dwóch transformatorów po 1600 kVA każdy. Projektujemy i wykonujemy także budynki dla transformatorów dużych mocy do 2000 kVA. Na życzenie klienta możliwe jest wyposażenie stacji transformatorowej w transformator(y) żywiczny(e) po uprzedniej konsultacji z producentem stacji. Celem zapewnienia większego bezpieczeństwa obsługi do podłączenia aparatury preferujemy połączenia izolowanymi kablami miedzianymi z zastosowaniem głowic konektorowych i klem z osłonami izolacyjnymi.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Misy olejowe przedziałów transformatorowych mogą pomieścić 100 % zawartości oleju z transformatorów. Do produkcji stacji używa się wyłącznie materiałów i surowców podlegających powtórnemu przetworzeniu i przyjaznych środowisku. Wszystkie materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym posiadają Atesty Państwowego Zakładu Higieny.

ESTETYKA WYKONANIA

Stacje transformatorowe są architektonicznie dopasowane do swego przyszłego otoczenia, co jest możliwe dzięki różnorodnym formom i kolorystyce elewacji zewnętrznej np. tynk mineralny, cegła klinkierowa, imitacja muru pruskiego itp. jak i różnym rodzajom dachów np. dach płaski, dach dwu- lub czterospadowy. Standardowe zestawienia kolorów obrazują rysunki poniżej (inna kolorystyka dostępna na życzenie klienta).


Elewacja RAL 1013 Elewacja RAL 9003 Elewacja RAL 7032
Drzwi, dach, rynna w kolorze elewacji
Drzwi, dach, rynna
RAL 8014
Drzwi, dach, rynna
RAL 3003
Drzwi, dach, rynna
RAL 5005
Drzwi, dach, rynna
RAL 6016

Przykłady zastosowanej kolorystyki:

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

W 2003 zostały opracowane „Oceny w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego” dla stacji z obsługą zewnętrzną typu NZ jak i dla stacji z obsługą wewnętrzną typu BEK. Zgodnie z w/w ocenami zewnętrzne ściany pełne oraz stropy produkowanych przez nas stacji posiadają 120-minutową odporność ogniową (REI 120). Ściana stacji transformatorowej spełnia wymagania oddzielenia pożarowego jeśli jest pełna, bądź posiada otwory (wentylacyjne) o powierzchni nie większej niż 15% powierzchni ściany, zabezpieczone odpowiednimi klapami przeciwpożarowymi. Wysoka odporność ogniowa ścian umożliwia ustawienie stacji ścianą pełną w granicy działki (dostawienie do istniejącego budynku, którego ściana „graniczna” spełnia wymagania ściany oddzielenia pożarowego). Poniżej przedstawione zostały przykładowe odległości minimalne stacji od sąsiadującej ściany lub ganicy działki.

 

Kolorem czerwonym zaznaczono ściany pełne.
Kolorem różowym zaznaczono ściany z otworami spełniające wymagania oddzielenia przeciwpożarowego.