Rozłączniki napowietrzne
PPU Energetyka Sp. z o.o.


Rozłącznik słupowy w izolacji SF6 typu „AUGUSTA” do sieci średnich napięć

AUGUSTA jest rozłącznikiem napowietrznym zaprojektowanym do rozłączania prądów obciążenia do 630 A przy napięciu do 36 kV w liniach napowietrznych. Aparat może być instalowany we wszelkiego rodzaju sieciach, zwłaszcza tam gdzie wymagane są częste operacje łączeniowe w ciężkich warunkach atmosferycznych

Głównym celem podczas projektowania rozłącznika AUGUSTE było osiągnięcie pełnej niezawodności. Mała ilość elementów łączeniowych i mechanicznych, zainstalowanie elementów łączeniowych w gazie SF6 w szczelnej obudowie oraz wykorzystanie materiałów wytrzymałych na surowe warunki środowiskowe (stal nierdzewna, stal galwanizowana, polimery) są gwarancja najwyższej niezawodności urządzenia.

ZALETY:

 • niezawodność
 • wysoka wytrzymałość zwarciowa
 • bezpieczeństwo obsługi
 • bezobsługowa eksploatacja
 • łatwość w montażu również pod napięciem
 • napęd elektryczny i ręczny
 • opcja zdalnego sterowania

BEZPIECZEŃSTWO:

 • wizualne potwierdzenie obecności napięcia poprzez wskaźnik sprzężony z wałem napędowym styków pokazujący położenie rozłącznika. Wskaźnik jest zgodny z normą IEC 60417.
 • możliwość zablokowania położenia rozłącznika przy pomocy kłódki
 • zawór bezpieczeństwa w górnej części obudowy, dzięki której uwolniony zostaje gaz w przypadku wystąpienia zwarcia wewnętrznego
 • wyposażenie górnej części mechanizmu cięgna w izolator
 • możliwość zablokowania mechanizmu dźwigni sterującej przy pomocy kłódki w jednym z następujących położeń rozłącznika: „zamknięty”, „otwarty”, „napęd elektryczny”
 • oznaczenie na sterowaniu ręcznym wskazującym kierunek wykonywania operacji oraz rodzaj załączonego napędu.

Modułowa konstrukcja rozłącznika AUGUSTA pozwala na montaż poszczególnych modułów zarówno podczas, jak i po instalacji rozłącznika pozwalając na pełne korzystanie z zalet tej konstrukcji.

BEZOBSŁUGOWA EKSPLOATACJA:

Konstrukcja rozłącznika przystosowana jest do trzydziestu lat bezobsługowej eksploatacji zgodnie z normą IEC 60298.
Jest to możliwe dzięki:
 • zastosowaniu elementów ruchomych, które nie wymagają smarowania i konserwacji
 • niskiemu względnemu ciśnieniu gazu
 • zastosowaniu odpowiednich materiałów w konstrukcji rozłącznika

ŁATWY MONTAŻ:

 • instalacja pod liniami SN na wszelkiego rodzaju słupach
 • ułatwiony montaż ze względu na małą wagę komponentów i kompaktowy charakter rozłącznika
 • możliwe różne metody montażu na słupie (konstrukcja wsporcza, obejmy, bezpośrednie przykręcanie)

OPCJE DODATKOWE

 • wykrywanie zwarć przystosowane do różnego rodzaju sieci
 • sekcjonowanie sieci zarówno ręczne, jak i automatyczne wyzwalane przez detektor zwarć lub przez brak napięcia
 • kompatybilność ze standardowymi protokołami zdalnego sterowania za pomocą sieci telefonicznej lub radia wewnętrznego
 • możliwość zaadoptowania do wymogów systemu zabezpieczeniowej automatyki sieciowej

POŁĄCZENIE Z LINIĄ SN

 • silikonowe izolatory przepustowe wyposażone w uchwyty dla przyłączy śrubowych zgodnie z normami europejskimi, przy wykorzystaniu kabli gołych lub izolowanych (droga upływu izolatorów wynosi nie mniej niż 900 mm).
 • gniazda wtykowe typu PF 400 lub PF 630 wymagające kabli izolowanych wyposażonych w gniazda demontowalne typu PM 400 lub PM 630.

MECHANIZM NAPĘDOWY

Mechanizm napędowy rozłącznika AUGUSTA jest wyposażony w sprężynowy układ wyzwalający; energia potrzebna do wykonania operacji łączeniowej magazynowana jest w sprężynie, co zapewnia niezależne, powtarzalne operacje. Dzięki odpowiednim materiałom, mechanizm nie wymaga smarowania ani konserwacji oraz zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną przekraczającą 5000 operacji łączeniowych.

NAPĘD

 • ręczny przy pomocy dźwigni napędu instalowanej na dole słupa
 • ręczny przy pomocy przegubowej dźwigni napędu znajdującej się pod rozłącznikiem, sterowanej przy pomocy drążka.
 • silnikowy sterowany z szafy sterującej kompatybilny z operacjami manualnymi
Możliwość zmiany napędu ręcznego na silnikowy lub zdalnie sterowany bez konieczności demontażu rozłącznika

Dźwignia napędu cięgna

Dźwignia napędu jest umiejscowiona na dole słupa na wysokości pasa. Jest ona połączona z mechanizmem rozłącznika przy pomocy cięgna. Standardowe długości cięgna wynoszą 11 i 13 m (inne długości na życzenie). Operacje łączeniowe polegają na obrocie dźwigni napędu w płaszczyźnie poziomej, co wymaga zastosowania siły mniejszej niż 20 daN.

Dźwignia napędu umożliwia:

 • wybór sposobu wykonywania operacji łączeniowych: (elektryczny pozwalający na łączenie lokalne z szafy sterującej lub zdalny)
 • wybór położenia rozłącznika
W położeniu „otwarty” lub „zamknięty” zdalne sterowanie rozłącznika jest wyłączone. 

Napęd drążkowy

Napęd może być sterowany przy pomocy napędu drążkowego. Jest on mechanicznie połączony z dolną częścią zbiornika. Operacja jest realizowana poprzez pociągnięcie w dół drążka, który zaczepiany jest o otwór na jednym z końców obrotowej dźwigni napędu. Przeprowadzenie operacji łączeniowej wymaga siły nie większej niż 30 daN.

Napęd silnikowy

Napęd silnikowy instalowany jest przy mechanizmie sterującym. Jest on wyposażony w styki pomocnicze, które zapewniają możliwość odwzorowania styków głównych łącznika i przekazują ich położenie do centrum sterowania poprzez system zdalnego sterowania SCADA za pośrednictwem szafy sterującej.

Dla wersji rozłącznika z napędem silnikowym możliwe jest zastosowanie trzech opcji zasilania: z zewnętrznego źródła niskiego napięcia oraz poprzez zewnętrzny lub wewnętrzny przekładnik napięciowy podłączony do sieci SN. Ostatnie rozwiązanie zapewnia kompaktowe i zintegrowane źródło energii, które jest ekonomiczne i niepodatne na warunki zewnętrzne.

jedn. AUGUSTE 24 AUGUSTE 36
Napięcie znamionowe (Ur) kV 24 36
Prąd znamionowy (Ir) A 400-630 400-630
Częstotliwość (f) Hz 50-60 50-60
Znamionowy prąd wyłączalny (A)
- obciążenie główne rezystancyjne
- zamknięta pętla
- nieobciążony transformator
- nieobciążonej linia
- nieobciążone kable

A
A
A
A
A

400-630
400-630
25
40
40

400-630
400-630
25
40
40
Napięcie udarowe (fala 1.2/50 ms kV)
wartość podstawowa
wzdłuż przerwy izolacyjnej

kV
kV

125
145

170
195
Krótkotrwałe wytrzymywane napięcie sieciowe
wartość podstawowa
wzdłuż przerwy izolacyjnej

kV
kV

50
60

70
80
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany
3-sekundowy
1-sekundowy
szczytowy

kA
kA
kA szczyt

12,5
20
50

12,5
20
50
Znamionowy prąd załączalny zwarcia
Wewnętrzny prąd zwarcia zgodnie z IEC 60298
Wytrzymałość elektryczna
kA szczyt
kA
klasa
31,5
12,5
E3
31,5
12,5
E3
Wytrzymałość mechaniczna klasa M2 M2

Parametry mechaniczne:

Wytrzymałość mechaniczna 5000 operacji łączeniowych
Stopień ochrony: Szczelny zbiornik: IP 68
Mechanizm: IP 45
Moduł sterujący: P 35

Normalne warunki pracy:

Zakres temperatur -25OC +45OC
Działanie pod pokrywą lodową do: 20 mm
Wilgotność 95% przy 45OC

Wymiary i ciężar głównych podzespołów:

AUGUSTE 24 – 36 kV wys. (H) szer. (W) głęb. (D) waga (kg)
Rozłącznik bez przekładnika napięciowego z napędem ręcznym 1150 1490 511 105
Rozłącznik z przekładnikiem napięciowym i napędem silnikowym 1150 1490 511 140 (*)
Moduł sterujący 640 (**) 330 370 15
Demontowalna dźwignia i przekładnia 13
(*): 155 kg dla wersji 36 kV 
(**): również dostępne w wersji rozbudowanej
W celu uzyskania dodatkowych informacji i danych technicznych prosimy kontaktować się z naszym Działem Handlowym ENCO Sp. z o.o.