Przepusty do kabli i rur
PPU Energetyka Sp. z o.o.
  SYSTEMY SZCZELNYCH PRZEPUSTÓW DO KABLI I RUR  

Konieczność stosowania uszczelnień przy wprowadzaniu do budynków kabli energetycznych lub rur wynika z wielu powodów. Najbardziej istotnym jest oczywiście zapobieganie (dzięki wodoszczelności przepustu) tak dotkliwym i uciążliwym zdarzeniom jak zawilgocenie lub zalanie wodą piwnic, budynków, piwnic rozdzielni elektroenergetycznych, gazowych, czy też studni kablowych. Konsekwencją tego jest korozja lub w skrajnym przypadku zniszczenie kosztownych niejednokrotnie instalacji i urządzeń. Równie ważny jest aspekt gazoszczelności przepustu, która zapobiega przedostawaniu się gazu do pomieszczeń piwnicznych budynków.
Sposobem na uniknięcie powyższych problemów jest stosowanie nowoczesnych uszczelnień przepustów, które pozwolą odejść od pozornie skutecznych sposobów uszczelniania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zgłaszanym przez naszych Klientów proponujemy systemy nowoczesnych i niezawodnych uszczelnień dla kabli i rur. Prezentujemy pełną ofertę w zakresie uszczelnień wodo-i gazoszczelnych przejść kabli i rur dla wielu rodzajów zastosowań, wśród których najważniejsze to:

 

  • elektroenergetyka
  • telekomunikacja
  • gazownictwo
  • instalacje sanitarne i wodociągowe
  • instalacje centralnego ogrzewania
  • budownictwo ogólne
  • przemysł

 Wszechstronność , łatwość montażu, a co najważniejsze, bezpieczeństwo na lata przy niewielkich nakładach finansowych to najważniejsze zalety systemów uszczelnień. Zachęcamy do stosowania.

 Do pobrania są:

Katalog zawierający informacje o szczelnych przepustach rurowych Katalog zawierający informacje o szczelnych przepustach kablowych

(format pdf, rozmiar 4.741 MB)

(format pdf, rozmiar 7.132 MB)

Dane teleadresowe spółki ENCO Sp. z o.o. zawarte w Katalogach uległy zmianie. Aktualne informacje w tej kwestii znajdą Państwo w zakładce Kontakt.