Narzędzia specjalistyczne do prac kablowych
PPU Energetyka Sp. z o.o.
  NARZĘDZIA DO PRAC KABLOWYCH  

ZESTAW DO PRZECINANIA KABLI TYPU PC-720

Zestaw hydrauliczny do bezpiecznego przecinania kabli energetycznych pod napięciem do 30 kV
  • Zestaw do przecinania kabli typu PC-720
  • Zestaw do przecinania kabli typu PC-720 – elementy zestawu
  • Zestaw do przecinania kabli typu PC-720 podczas pracy

Zastosowanie

Zestaw PC-720 przeznaczony jest do stosowania w zakładach energetycznych oraz innych podmiotach eksploatujących kable elektro-energetyczne. Gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla osoby przecinającej kabel w przypadku błędnej identyfikacji przecinanego kabla. Użycie zestawu PC-720 zgodnie z „Instrukcją obsługi” zapewnia również pełne bezpieczeństwo bez stosowania dodatkowego sprzętu BHP.

Dane techniczne

Zestaw hydrauliczny PC-720 do bezpiecznego przecinania kabli elektroenergetycznych wykonany jest z podzespołów renomowanych firm zachodnich. Zestaw składa się z:
  • pompy hydraulicznej o ciśnieniu 720 barów z napędem ręcznym lub nożnym 
  • izolacyjnego, elastycznego przewodu hydraulicznego
  • nożyc hydraulicznych o rozstawie szczęk f 85 lub 100 mm 
  • Ciężar zestawu PC-720 około 10 kg
Zmiana poszczególnych części składowych zestawu wymaga ponownego dopuszczenia do eksploatacji.

Przeprowadzone badania

Zestaw PC-720 poddany był badaniom laboratoryjnym i eksploatacyjnym w Zakładzie Energetycznym Warszawa Miasto oraz w Zakładzie Bezpieczeństwa Pracy INSTYTUTU ENERGETYKI.

Przeprowadzone ponowne badania dla 5 sztuk zestawów po jednorocznej intensywnej eksploatacji są pozytywne i rokują wieloletnią użyteczność przy prawidłowym użytkowaniu. Zestaw PC-720 na podstawie oceny z wykonanych badań przez Zakład Energetyczny Warszawa Miasto (obecnie STOEN S.A.) i Zakład B.P.I.En. został zaopiniowany do powszechnego stosowania w jednostkach eksploatujących kable elektroenergetyczne. Badania funkcjonalne

wykazały dobre właściwości oraz łatwość obsługi zestawu PC-720.

Badania okresowe

Zestaw PC-720 podobnie jak sprzęt zasadniczy BHP podlega w czasie eksploatacji badaniom okresowym co 6 miesięcy.

Zakres badań okresowych obejmuje:

  • próbę napięciową izolacyjnego przewodu hydraulicznego wraz z pompą Upr = 75kV AC t = 1 min
  • próbę wytrzymałości elektrycznej oleju na przebicie Up > 30 k

Badania eksploatacyjne

Każdorazowo przez użyciem zestawu PC-720 należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne wszystkich elementów w zestawie ze szczególnym zwróceniem uwagi na izolacyjny przewód hydrauliczny.

Dopuszczenie do eksploatacji

Instytut Energetyki Zakład Bezpieczeństwa Pracy w Gliwicach po przeprowadzonych próbach i badaniach stwierdził przydatność hydraulicznego zestawu PC-720 do przecinania kabli elektroenergetycznych i dopuścił go do stosowania w przedsiębiorstwach eksploatujących linie kablowe.

Dystrybucja

ENCO Sp. z o.o. posiada wyłączność na prowadzenie dystrybucji zestawu PC-720 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz wykonuje badania wyrobu i eksploatacyjne zestawów PC-720 upoważniające do stosowania ich w eksploatacji na podstawie zatwierdzonych wymagań technicznych.