Enco Sp. z o.o.
PPU Energetyka Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

 

Szanowni Panstwo,

W zwiazku z realizowaniem przez ENCO Sp. z o. o. (Beneficjenta) projektu szkoleniowego (dofinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego) prosimy o przesłanie Państwa oferty na realizację tego projektu szkoleniowego. Szeczegóły poniżej w załącznikach:

  Zapytanie ofertowe na organizacje szkolen w projekcie dofinansowanym z EFS

   Arkusz odpowiedzi na zapytanie ofertowe na organizację szkoleń w projekcie dofinansowanym z EFS.

   Zapytanie ofertowe - ekspert EFS.