Rozdzielnice nn
PPU Energetyka Sp. z o.o.
ROZDZIELNICE TRANSFORMATOROWE TYPU RTS-w(z)

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnica RTS -w z rozłącznikiem izolacyjnym i analizatorem parametrów sieci
Rozdzielnica RTS -w z rozłącznikiem bezpiecznikowym i analizatorem parametrów sieci
Rozdzielnica RTS -w z wyłącznikiem w polu zasilającym 
Rozdzielnica RTS z odejściami kablowymi „do góry”
Rozdzielnica RTS -z zainstalowana w stacji transformatorowej SN/nn z obsługą od zewnątrz

Rozdzielnice transformatorowe typu RTS-w(z) przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych w energetyce zawodowej i w przemyśle. Ze względu na dobre parametry techniczne zastosowanych w nich aparatów oraz na małe gabaryty, znajdują one szerokie zastosowanie w stacjach transformatorowych SN/nn.

BUDOWA

Rozdzielnice typu RTS wykonywane są w dwóch wersjach konstrukcyjnych:

 • typ RTS-w - wykonanie wolnostojące
 • typ RTS-z - wykonanie przyścienne lub do mocowania naściennego

Stelaż rozdzielnicy RTS-w(z) złożony jest z profili stalowych o dużej sztywności połączonych śrubami. Wersja wolnostojąca rozdzielnicy standardowo wyposażona jest w perforowany wspornik do mocowania kabli (metalowy lub z tworzywa sztucznego). Szyny zbiorcze oraz połączeniowe wykonane są z miedzi elektrolitycznej (na życzenie klienta - galwanicznie ocynowanej). Elementy znajdujące się pod napięciem standardowo są wyposażane w osłony i profile izolacyjno-ochronne.

WARIANTY WYPOSAŻENIA

Pole zasilające

 • rozłącznik izolacyjny 1250A lub 1600A
 • rozłącznik bezpiecznikowy 1250A lub 1600A
 • rozłącznik bezpiecznikowy listwowy typu E-SL3-3x3 1260A
 • inne aparaty na życzenie zamawiającego

Aparaty mogą być umiejscowione z prawej lub lewej strony rozdzielnicy.

Pola odpływowe

W zależności od ilości pól odpływowych produkowane są rozdzielnice: 6, 8, 10, 12, 14, 16 polowe, wyposażone w:
 • rozłączniki bezpiecznikowe listwowe rozłączane jedno lub trójbiegunowo typu E-SL (wielkość 00-3: 160A, 250A, 400A, 630A, 1000A, 1260A)
 • listwy bezpiecznikowe typu E-L (wielkość 00-3: 160A, 250A, 400A, 630A)
 • inne aparaty montowane na szynach zbiorczych o rozstawie 185 mm.

Układy pomiarowe

 • pomiar wielkości elektrycznych przez trzy amperomierze dwuustrojowe z piętnastominutowym uśrednieniem pomiaru i rejestracją maksymalnego prądu obciążenia i woltomierz z przełącznikiem do pomiaru napięć fazowych i międzyfazowych
 • pomiar elektronicznym miernikiem parametrów sieci
 • układ półpośredni pomiaru energii czynnej i biernej
 • przekładniki prądowe do innych pomiarów

POŁĄCZENIA KABLOWE W POLACH ODPŁYWOWYCH

Rozłączniki i listwy bezpiecznikowe wyposażone są w dwa rodzaje przyłączeń kabli:

 • zaciski typu V-klema - montaż kabla o przekroju żył do 240 mm2 bez konieczności zaprasowywania końcówek kablowych
 • śrubowe- montaż do dwóch kabli o przekroju żył do 240 mm2

POŁĄCZENIA Z TRANSFORMATOREM

Połączenie rozdzielnicy RTS-w(z) z transformatorem może być wykonane:

 • za pomocą zacisków ramowych - montaż kabla o przekroju żył do 240 mm2 bez konieczności zaprasowywania końcówek kablowych
 • za pomocą połączenia śrubowego - montaż kabla o przekroju żył do 240 mm2 
 • za pomocą mostu szynowego

UZIEMIENIE ROZDZIELNICY

Sprzęt do uziemiania (w polu zasilającym oraz w polach odpływowych) powinien być dobrany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61230:1999. Dobór sprzętu uwarunkowany jest zwarciowym prądem znamionowym Ir i czasem trwania tr w miejscu zakładania sprzętu.

 

ZALETY

 • niezawodność działania
 • łatwa i bezpieczna obsługa
 • małe gabaryty
 • przejrzystość konstrukcji
 • wielowariantowość konfiguracji
 • łatwe, szybkie i wygodne przyłączenie kabli do rozdzielnicy 
 • elastyczność w podłączeniu kabli (montaż od dołu lub do góry)
 • możliwość wykonania drzwi zamykających przedział kablowy
 • szybka i łatwa instalacja rozdzielnicy wewnątrz stacji transformatorowej
 • duża dowolność w zabudowie układów pomiarowych
 • możliwość współpracy z układami TN-C, TN-S, TN-C-S
 • wysokie wartości parametrów elektrycznych
 • nowoczesna aparatura łączeniowa
 • krótki termin realizacji
 • konkurencyjna cena
 • szybka i łatwa wymiana aparatów dzięki ich mocowaniu w przedniej części rozdzielnicy
 • możliwość rozbudowy, poprzez przyłączenie segmentu rozdzielnicy z dodatkowymi polami odpływowymi. Przykład: dysponując rozdzielnicą RTS-w 12-polową można ją rozbudować o 4, 6, 8, 10, 12 i więcej pól. Połączenie segmentów rozdzielnicy w jedną całość nie wymaga specjalistycznych narzędzi, a odbiorca może takie połączenie wykonać we własnym zakresie bez udziału serwisu producenta. Zastosowanie rozdzielnicy segmentowanej (rozbudowywalnej) ułatwia transport do miejsca instalacji;
 • rozszerzenie możliwości pomiaru w oparciu o zastosowanie w rozdzielnicach analizatorów parametrów sieci umożliwiających pomiar prądu obciążenia, napięć zasilających, pomiaru energii czynnej i biernej oraz pomiar mocy, współczynnika mocy cos φ, częstotliwości i współczynnika zawartości harmonicznych. Dzięki zastosowaniu miernika parametrów sieci możliwe jest ich zdalne monitorowanie;
 • wybrane pola odpływowe rozdzielnicy mogą być wyposażone w indywidualny pomiar prądu obciążenia, zabudowany na stałe. Pomiar taki może być również nie związany konstrukcyjnie z rozdzielnicą lecz instalowany doraźnie poprzez umieszczenie w miejscu wkładki bezpiecznikowej specjalnego zestawu składającego się z bezpiecznika, przekładnika prądowego i amperomierza;
 • możliwość zainstalowania rozłączników bezpiecznikowych z wbudowanym wizualnym wskaźnikiem sygnalizującym przepalenie się wkładki bezpiecznikowej. Użycie w/w wskaźnika pozwala na szybką lokalizację uszkodzonej wkładki;
 • rozłączniki bezpiecznikowe mogą być wyposażone w miniaturowy wyłącznik krańcowy, sygnalizujący stan pracy aparatu (zamknięty-otwarty), co daje możliwość zdalnego monitorowania jego pracy;
 • rozłączniki bezpiecznikowe zastosowane w rozdzielnicach dają możliwość dołączenia tzw. przyłącza prowizorycznego, umożliwiającego czasowe zasilanie bez konieczności instalowania dodatkowego odpływu. Przyłącze posiada własny bezpiecznik topikowy do 160A.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY PRZYKŁADOWEJ ROZDZIELNICY RTS-w(z)

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ROZDZIELNIC TYPU RTS

Wyszczególnienie Wartość 
Napięcie znamionowe  230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji  660 V
Częstotliwość znamionowa  50 Hz 
  Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych pola zasilającego  1250, 1600 A
Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych  160, 250, 400, 630, 1000, 1260 A 
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 1 sekundowy  16 kA
  Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany  32 kA
Stopień ochrony  IP 20
Maksymalny przekrój kabli nn 240 mm2

  WYMIARY ROZDZIELNIC RTS-w (WOLNSTOJĄCA) ORAZ RTS-z (ZAWIESZANA) 

Typ rozdzielnicy  Wysokość [mm]  Głębokość [mm] Szerokość [mm] Ilość pól E-(S)Lo szerokości 100 mm
RTS-w-4* 1400 350  500  4
RTS-w-6  1855** 700  6
  RTS-w-8   900   8
 RTS-w-10 1100  10
RTS-w-12  1300 12
 RTS-w-14  1500   14
 RTS-w-16 1700  16
 RTS-z-6  1335** 310    600
  RTS-z-8  800  8
RTS-z-10 1000 10 
 RTS-z-12    1200 12 
RTS-z-14 1400 14
RTS-z-16  1600  16 

* - wersja rozdzielnicy bez pola zasilającego
** - wysokość dla rozdzielnicy ze standardowym rozłącznikiem izolacyjnym 1250 A