Praca w ENCO Sp. z o.o.
PPU Energetyka Sp. z o.o.

Praktykanci:

Zapraszamy studentów uczelni wyższych (po drugim roku) do odbycia u nas praktyk.
Praktyki mają miejsce w działach: projektowym, produkcyjnym, handowym.
Preferowni są studenci wydziałów elektrycznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, wraz z listem motywacyjnym i dopiskiem PRAKTYKI na adres e-mail: kadry@grupaenco.pl, fax: (22) 543-72-10, lub na adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 11A

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

POWRÓT