Rozdzielnice SN
PPU Energetyka Sp. z o.o.
MAŁOGABARYTOWA ROZDZIELNICA SN W IZOLACJI POWIETRZNEJ TYPU RP-24

ZASTOSOWANIE

MAŁOGABARYTOWA ROZDZIELNICA SN W IZOLACJI POWIETRZNEJ TYPU RP-24Małogabarytowa rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrznej typu RP-24
przeznaczona jest do sieci elektroenergetycznych o napięciu 15 - 20 kV.

BUDOWA

Rozdzielnica jest zestawiana z pojedynczych pól o zróżnicowanym wyposażeniu.
Wymiary pojedynczego pola wynoszą:

 • szerokość: 700 mm
 • głębokość: 725 mm
 • wysokość: 1925 mm
Wymiary powyższe odnoszą się do wszystkich pól np:
 • liniowych - wyposażonych w rozłącznik i ograniczniki przepięć lub
 • transformatorowych - wyposażonych w wyłącznik próżniowy, trzy przekładniki napięciowe, trzy przekładniki prądowe, przekładnik ziemnozwarciowy (Ferrantiego) oraz zabezpieczenie mikroprocesorowe np.: SEPAM 1000+;

Tak szeroki asortyment wyposażenia pól rozdzielnicy RP-24, pozwala na zrealizowanie dowolnego układu elektrycznego. Konstrukcję rozdzielnicy stanowi szkieletowa rama, wykonana z ocynkowanych profili. W górnej części pola usytuowana jest klapa otwierająca się pod wpływem ciśnienia gazów powstałych wskutek łuku elektrycznego w stanach awaryjnych. Drzwi oraz frontowe elementy pokryte są lakierem RAL 7032 lub innym wg palety RAL - na życzenie zamawiającego. Osłony boczne i ściany tylne rozdzielnicy wykonane są z blachy ocynkowanej. Szyny zbiorcze wykonane są z prętów miedzianych o średnicy 16 mm izolowanych osłonami termokurczliwymi. Pomiędzy polami zastosowano przegrody izolacyjne uniemożliwiające przedostanie się łuku elektrycznego do sąsiednich pól w przypadku wystąpienia zwarcia. Istnieje możliwość dowolnego zestawiania pól rozdzielnicy.

WYPOSAŻENIE

Rozłączniki

 • w polach liniowych rozłączniki typu KLS 20/630-230
 • w polach transformatorowych rozłączniki typu KLFS 20/630-230
Powyższe rozłączniki posiadają prostą konstrukcję komory gaszeniowej gazowowydmuchowej i charakteryzują się niezawodnością działania.
Rozłączniki mogą być wyposażone w:
 • bezpośredni napęd elektryczny typu NS-2 mocowany do drzwi pola
 • wyzwalacz otwierający (tylko rozłączniki typu KLFS 20/630-230) do zdalnego otwierania rozłącznika np. przez zabezpieczenie przeciążeniowe lub cieplne transformatora 

Wyłączniki

W rozdzielnicy RP-24 stosowane są wyłączniki próżniowe oraz z SF6. Rozwiązanie to jest rekomendowane w polach liniowych o dużej częstości łączeń, w polach z automatyką SPZ oraz w polach transformatorowych przy zastosowaniu transformatora o mocy powyżej 1000 kVA.

Zabezpieczenia

W polach liniowych i transformatorowych mogą być stosowane m.in. cyfrowe zabezpieczenia przed skutkami zwarć międzyfazowych, doziemnych oraz przeciążeń. Rodzaj oraz typ aparatury zabezpieczającej montowany jest wg. życzenia zamawiającego.

Wskaźniki obecności napięcia

Pola liniowe z rozłącznikami wyposażone są w standardzie we wskaźniki obecności napięcia, które mogą być jednocześnie wykorzystywane do uzgadniania faz kabli zasilających.

Wskaźniki przepływu prądu zwarciowego

W polach liniowych jako wyposażenie dodatkowe mogą być stosowane wskaźniki
przepływu prądu zwarciowego, oferowane przez producenta RP-24, które przystosowane
są do pracy we wszystkich rodzajach sieci średnich napięć.

Ograniczniki przepięć

Konstrukcja pola umożliwia zainstalowania ograniczników przepięć typu: HDA, SPA
lub innych.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczna obsługa rozdzielnicy RP-24 zapewniona jest poprzez:
 • stosowanie dodatkowej przegrody izolacyjnej pomiędzy otwartymi stykami rozłącznika np. podczas naprawy, przeglądu w komorze kablowej czy wymiany wkładki bezpiecznikowej w polu transformatorowym
 • wyposażenie rozdzielnicy we wskaźniki obecności napięcia
 • specjalne klapy wydmuchowe w górnej części rozdzielnicy ograniczające wzrost ciśnienia wewnątrz rozdzielnicy w stanie awaryjnym
 • wyposażenie rozłączników w uziemniki szybkie, których konstrukcja przystosowana jest do załączania na zwarcie
 • zastosowanie blokad mechanicznych uniemożliwiających wykonanie nieprawidłowych czynności łączeniowych

BLOKADY OCHRONNE

W rozdzielnicach RP-24, dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi, stosuje się jednocześnie trzy blokady mechaniczne wykluczające pomyłki łączeniowe. Działają one w następujący sposób:
 • Blokada pierwsza - uniemożliwia zamknięcie rozłącznika przy zamkniętym uziemniku
 • Blokada druga - uniemożliwia zamknięcie uziemnika przy zamkniętym rozłączniku
 • Blokada trzecia - blokada mechaniczna drzwi, uniemożliwia ich otwarcie przy zamkniętym rozłączniku

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ROZDZIELNIC TYPU RP-24

Wyszczególnienie Wartość
Napięcie znamionowe  17,5kV, 24 kV
Udarowe napięcie probiercze 125 kV
Napięcie probiercze 50 Hz, 1min 50 kV
Napięcie znamionowe wyzwalacza otwierającego rozłącznik 230V dla AC
230 V, 115 V, 24 V dla DC
Prąd znamionowy ciągły:

- szyn zbiorczych
- celek z rozłącznikami KLS 20/630-230
- celek z rozłącznikami KLFS 20/630-230
- celek z wyłącznikami

 

630 A
630 A
63 A
800 A

Znamionowy prąd cieplny 1 s  16 kA
Znamionowy prąd szczytowy  40 kA
Odporność łukowa przy zwarciu  16/0,5 kA/s
Stopień ochrony  IP 3X
Wysokość zainstalowania nad poziomem morza  1000 m
Temperatura otoczenia  -5 do +45 ºC

 

SYSTEMATYCZNA KONTROLA:

W trakcie procesu produkcyjnego każda celka RP-24 jest poddawana następującym badaniom:
 • próba izolacji obwodu głównego napięciem probierczym (50 kV 1 min)
 • kontrola działania wskaźników obecności napięcia
 • próba działania mechanicznego rozłączników i uziemników
 • sprawdzenie obwodów uziemiających
Rozdzielnice RP-24 spełniają wymagania następujących norm:
 • PN-EN 60694 : 1998 (IEC 60694)
 • PN-EN 60298 : 2000 (IEC 60298)