Wykonawstwo i serwis
PPU Energetyka Sp. z o.o.

WYKONAWSTWO I SERWIS

Kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie zasilania elektroenergetycznego, a w tym:

 • budowa linii kablowych i napowietrznych
 • montaż stacji transformatorowych i stacji typu PZO (punktów zdawczo-odbiorczych)
 • kompleksowe wyposażenie stacji transformatorowych SN/nn
 • wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz oświetleniowych
 • modernizacja i remonty obiektów elektroenergetycznych
 • pomiary i rejestracja parametrów zasilania oraz kompleksowa analiza zarejestrowanych danych
 • opracowanie dokumentacji
 • badania pomontażowe i eksploatacyjne stacji oraz linii kablowych
 • badania okresowe sprzętu BHP
 • przekazanie robót do odnośnych służb zakładu  energetycznego lub inwestora
 • usługi w zakresie konserwacji i eksploatacji  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

Rozładunek stacji podziemnej
Rozładunek stacji podziemnej

Posadowienie stacji podziemnej
Posadowienie stacji podziemnej

Stacja i fundament przygotowane do transportu
Stacja i fundament przygotowane do transportu

Rozładunek stacji
Rozładunek stacji