Baterie kondensatorów
PPU Energetyka Sp. z o.o.
BATERIE KONDENSATORÓW 

Chociaż energia bierna wymagana przez odbiorniki o charakterze indukcyjnym nie jest wykorzystywana w sposób efektywny, to musi być ona mimo wszystko wytworzona, przetransportowana i rozesłana w sieci elektrycznej. Fakt ten zmusza do przewymiarowywania transformatorów, generatorów i linii. Z tego też powodu w większości przypadków nadmierne zużycie energii biernej obciążone jest dodatkowymi opłatami.

Kondensatory zainstalowane w pobliżu odbiorów indukcyjnych kompensują moc bierną indukcyjną zużywaną przez te odbiory. Działanie polegające na ich włączeniu w układ sieci nazywane jest kompensacją lub poprawą współczynnika mocy ( ). Jest to najbardziej efektywny kosztowo, najprostszy i najbezpieczniejszy sposób na dostarczenie wymaganej mocy biernej. Poprawa współczynnika mocy daje następujące zalety:

  • zlikwidowanie dodatkowych opłat za dostarczaną energię elektryczną
  • zmniejszenie strat energii czynnej w sieci przesyłowej
  • więcej mocy do dyspozycji z generatorów
  • zmniejszenie spadków napięć ( stabilność napięcia na końcu linii kablowej)

Oszczędności pieniężne uzyskane dzięki mniejszym rachunkom za energię elektryczną (poprzez wyeliminowanie dodatkowych opłat za nadmierne zużycie mocy biernej) pozwalają na zwrot kosztów inwestycji związanej z instalacją kondensatorów w okresie ok. jednego do półtora roku.