Wyróżnienia
PPU Energetyka Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIA

Certyfikat Energopomiaru
dla rodzielnicy RM6
Certyfikat Instytutu Elektrotechniki
dla ENCO Sp. z o.o.
Certyfikat Instytutu Elektrotechniki
dla ENCO Sp. z o.o.
CertyfikatInstytutu Elektrotechniki
dla rodzielnicy SN (RP-24)
Atest Instytutu Elektrotechniki
dla rozdzielnicy RTS-w(z)
Certyfikat TUV NORD
dla ENCO Sp. z o.o.
Certyfikat RWT-V
dla PPU Energetyka
Certyfikat RWT-V
dla ENCO ENERGO
Medal Europejski za
kompleksow- realizację
zasilania energetycznegoRekomendacja Businnes
Center Club
WyróŞnienie otrzymane od
Pulsu Biznesu
WyróŞnienie na targach
ENERGETAB 2005WyróŞnienie na targach
ENERGETAB 2004
WyróŞnienie na targach
ENERGETAB 2002
WyróŞnienie na targach
ENERGETAB 2001

WyróŞnienie na targach
ENERGETAB 2000
WyróŞnienie Solidny Partner
przyznane przez
ZEW-T S.A.
Puchar Prezesa PTPiREE
za stację z systemem
monitorowania i sterowania