Enco Sp. z o.o.
PPU Energetyka Sp. z o.o.

Rozwój na bazie strategii - program szkoleń
dla pracowników Grupy ENCO

Strona główna     |      Informacje ogólne     |      Zakres programowy     |      Kontakt


Z przyjemnością informujemy, iż ENCO Sp. z o.o., uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację ogólnopolskiego, zamkniętego projektu szkoleń pt.: „Rozwój na bazie strategii - program szkoleń dla pracowników Grupy ENCO”.

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności Grupy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejetności) 46 pracowników i kadr zarządzających Grupy ENCO.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 14 szkoleń w trakcie 58 dni szkoleniowych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujacych, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty wybierane w konkursach, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw” - Ogólnopolskie i ponadregionalne projekty szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm, zgłaszane przez przedsiębiorców samodzielnie bądz w partnerstwie z instytucjami szkoleniowymi (szkolenia zamknięte).


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Człowiek - najlepsza inwestycja!