Enco Sp. z o.o.
PPU Energetyka Sp. z o.o.

Rozwój na bazie strategii - program szkoleń
dla pracowników Grupy ENCO

Strona główna     |      Informacje ogólne     |      Zakres programowy     |      Kontakt


Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz 46 pracowników. Projekt jest wynikiem przeprowadzonej przez ENCO szczególowej analizy potrzeb szkoleniowych i stanowi logiczną konsekwencję celów i założen zawartych w Indywidualnej Strategii Rozwoju Grupy.

Tematyka szkoleń dotyczy komplementarnych względem siebie sfer funkcjonowania ENCO takich, jak:

  • umięjetności w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta oraz technik negocjacyjnych,
  • umięjetności w zakresie nowoczesnych programów do projektowania i kosztorysowania
  • umięjetności w zakresie komunikacji, zarządzania i motywowania pracowników
  • umięjetności w zakresie przepisów księgowych i podatkowych

Wdrożenie projektu daje korzyści zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie całego przedsiębiorstwa. Inwestycja w zwiekszenie i udoskonalenie indywidualnych kompetencji pracowników konsekwentnie przekłada sie na wzrost potencjału adaptacyjnego, wzmocnienie konkurencyjności i efektywności całego przedsiębiorstwa.

Harmonogram szkoleń został dostosowany zarówno do specyfiki jak i potrzeb Grupy ENCO. Harmonogram uwzględnia nie tylko sezonowość produkcji i okresowe nasilenie prac ale również urlopy pracowników.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 46 pracowników w trakcie 58 dni szkoleniowych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Człowiek - najlepsza inwestycja!