Nasze referencje
PPU Energetyka Sp. z o.o.

NASZE REFERENCJE

 

Przez lata swojej działalności na rynku krajowym ENCO Sp. z o.o. (dawniej PPU Energetyka Sp. z o.o.) zdobyło sobie wśród Klientów opinię firmy solidnej, wdrażającej nowoczesne technologie urządzeń rozdzielczych i osprzętu sieciowego SN i nn. Urządzenia produkowane i dostarczane przez naszą firmę są eksploatowane w wielu zakładach energetycznych na terenie całego kraju.

Naszymi Klientami są m.in. zakłady energetyczne, firmy instalatorskie i wykonawcze oraz firmy budowlane z całej Polski. Z naszych usług i oferty handlowej korzystają też w szerokim zakresie zakłady przemysłowe, inni producenci urządzeń elektroenergetycznych, elektrownie i elektrociepłownie, inwestorzy instytucjonalni i indywidualni, instytucje państwowe.

Oferowane przez nas urządzenia cieszą się dużą popularnością na rynku. Wszyscy Klienci, którzy stosują i eksploatują nasze urządzenia potwierdzają ich wysoką jakość. Jako firma posiadająca własne biuro projektowe zrealizowaliśmy kilkaset kompletnych projektów stacji transformatorowych, linii kablowych i kompletnych projektów zasilania elektroenergetycznego. Od początku swego istnienia firma zrealizowała również wiele prac montażowych i modernizacyjnych związanych z zasilaniem elektroenergetycznym obiektów o różnym przeznaczeniu. Wiele spośród zrealizowanych prac to prace wykonywane dla dużych firm i instytucji państwowych, gdzie wielokrotnie ze względu na konieczność realizacji prac "w ruchu", bez zakłócenia funkcjonowania obiektu szczególnie liczyły się takie czynniki jak fachowość personelu, przygotowanie techniczne i elastyczność firmy w realizacji zleconych prac. ENCO Sp. z o.o. (dawniej PPU Energetyka Sp. z o.o.) zrealizowało dostawy wzgl. prace montażowe w zakresie zasilania elektroenergetycznego dla wielu obiektów, wśród których można wymienić m.in.:

 

 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
 • Budynek Giełdy Papierów Wartościowych (Centrum Giełdowe S.A.)
 • Centrum Handlowo – Usługowe Sadyba Best Mall
 • Telekomunikacja Polska S.A.
 • Mennica Państwowa
 • Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Market Budowlany OBI
 • Zakłady Farmaceutyczne Polfa Tarchomin
 • Budynek Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Urząd Ochrony Państwa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Firma dostarcza oferowane przez siebie produkty do zakładów energetycznych w całej Polsce. Dotychczasowych odbiorców zaliczają się m.in.:

 

 • STOEN S.A.
 • Zakład Energetyczny Białystok S.A.
 • Zakład Energetyczny Szczecin S.A.
 • Zakład Energetyczny Warszawa Teren
 • Zakład Energetyczny Wrocław S.A.
 • Zielonogórskie Zakłady Energetyczne S.A.

 

ZMODERNIZOWANE OBIEKTY

W marcu 2007 spółka PPU Energetyka zmieniła nazwę na ENCO Sp. z o.o. oraz zmieniła adres siedziby z: 04-217 Warszawa, ul. Grochowska 14G na: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 11A.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ENERGETYKA sp. z o.o. . (obecnie ENCO Sp. z o.o.) w latach 1990 - 2009 między innymi zmodernizowało poniższe obiekty:

2006

 • Przebudowa układu zasilania SN/nn przy ul. Libawskiej/Rudnickiego w Warszawie dla TBS Warszawa-Bielany Sp. z o.o.

2005

 • Prace odtworzeniowe w rozdzielni głównej PG15 dla koncernu DAEWOO.
 • Modernizacja stacji WST 15/04 dla POMEL Sp. z oo Wyszków
 • Projekt i roboty budowlane - modernizacja układu zasilania Uniwersytet Zielonogórski
 • Przebudowa stacji PZO 15 kV dla INSTAL-TREND
 • Modernizacja rozdzielnicy 15 kV i 0,4 kV - w gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • Wymiana rozdzielnic nn w stacjach STOEN S.A.

2004

 • Budowa układu zabezpieczeń w rozdzielni średniego napięcia stacji SP VI na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina.
 • Wykonanie modernizacji systemu zasilania zakładu produkcyjnego Canexpol. Sp. z o.o.
 • Przebudowa zasilania sieci kablowej SN 15 kV w RPZ Młynów dla ELEKTROBUD S.A.
 • Modernizacja stacji transformatorowej SN/nn w obiekcie Teatru Powszechnego w Łodzi.

2003

 • Modernizacja stacji PZO zasilającej Jednostkę Wojskową
 • Przebudowa rozdzielni SN w stacji Instytutu Techniki Samochodowej
 • Wymiana rozdzielnicy NN i modernizacja pól pomiarowych SN w stacji nr 7651 w obiekcie ABW przy ul. Podchorążych

2002

 • Modernizacja rozdzielni głównej blokowej Urzędu Ochrony Państwa 
 • Przebudowa stacji trafo 15/04kV zasilającej hotel Gromada 

2001

 • Przebudowanie układu pomiarowego 15kV zasilania energetycznego podstawowego i rezerwowego z dostosowaniem do zmniejszonego poboru energii obiektu Komendy Głównej Policji w Radiówku 
 • Remont rozdzielni głównej SN 15 kV w izolacji powietrznej w stacji transformatorowej 15/04 kV nr 9928 
 • Modernizacja stacji transformatorowej 15/04 kV w bloku "F" - "Instytutu Kardiologii" w Warszawie 

2000

 • Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej 15/04 kV - "Uniwersam" w Warszawie 
 • Remont rozdzielni głównej SN 15 kV w izolacji powietrznej w stacji transformatorowej 15/04 kV nr 9928 
 • Modernizacja stacji transformatorowej 15/04 kV w bloku "F" - "Instytutu Kardiologii" w Warszawie 

1999

 • Przebudowa stacji transformatorowej 15/04 kV dla "CENTRUM GIEŁDOWEGO" w Warszawie 
 • Przebudowa stacji PZO Mennicy Państwowej 
 • Modernizacja rozdzielni głównej 15 kV w stacjach transformatorowych nr 8646, 8282, 7544 dla "Stołecznego Zakładu Energetycznego" S.A. w Warszawie 
 • Remont rozdzielnicy NN w stacjach transformatorowych 15/04 kV nr 9373, 9469, 9545, 9551, 9362, i 9515 dla "Stołecznego Zakładu Energetycznego" S.A. w Warszawie 

1998

 • Remont wyłącznika typu WMS-110/10/35 znajdującego się na terenie TZF "POLFA " S.A. w Warszawie 
 • Modernizacji rozdzielni 15kV w stacji PZO zasilającej Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych 
 • Modernizacja stacji transformatorowej 15/04 kV dla "Stołecznego Zakładu Energetycznego" S.A. w Warszawie 

1997

 • Remont stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Waszyngtona 3 w Warszawie 
 • Przebudowa rozdzielni głównej 15 kV na stacji typu PZO w PWPW S.A. w Warszawie 
 • Wymiana sieci kablowej SN 15 kV dla PWPW S.A. w Warszawie 
 • Remont stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Madalińskiego 99 w Warszawie 
 • Modernizacja systemu energetycznego kompleksu budynków siedziby "Urzędu Ochrony Państwa" przy ul. Rakowieckiej w Warszawie 

1996

 • Modernizacja stacji transformatorowych 15/04 kV w ulicach: Grzybowskiej, Ławickiej róg Różyckiego, Białobrzeskiej róg Kopińskiej w Warszawie 
 • Remont stacji transformatorowych 15/04 kV w ulicach: Gruntowej 2, Podskarbińskiej 4, Międzyborskiej 91 w Warszawie 
 • Modernizacja rozdzielni głównej obiektu przy ul. Rakowieckiej 2b w Warszawie 

1995

 • Przebudowa stacji transformatorowej 15/04 kV nr 7033 dla firmy "ENERGOPOL -TRADE" w Warszawie 
 • Remont stacji transformatorowej z 5/04 kV na 15/04 kV przy ul. Topiel 2 w War
 • Modernizacja stacji transformatorowej 15/04 kV nr 7133 przy ul. Domaniewskiej 8b w Warszawie 

1994

 • Modernizacja zasilania budynku przy ul. Syreny 23 w Warszawie 
 • Modernizacja sieci kablowej 0,4 kV i napowietrznej w rejonie ulic :Nasielska; Makowska; Osowska w Warszawie 
 • Wykonanie remontu stacji transformatorowej "OLSZEWSKA" w Warszawie 
 • Modernizacja stacji transformatorowej przy ul Targowej 54 "BAZAR RÓZYCKIEGO" w Warszawie 
 • Przystosowanie do zasilania stacji transformatorowej RPZ "Białołęka" w Warszawie 
 • Wymiana baterii akumulatorów wraz z rozruchem w RPZ "Henryków" w Warszawie 
 • Modernizacja sieci kablowej i napowietrznej NN w rejonie ulic: Nasielska, Makowska, Osowska w W-wie 
 • Wymiana baterii akumulatorów w RPZ "BIAŁOŁĘKA" 
 • Modernizacja stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Chocimskiej w Warszawie 

1993

 • Modernizacja sieci kablowej SN i NN oraz przebudowa stacji przy ul. Bagatela, Lipowej, Karowej, Solec w Warszawie 
 • Przebudowa stacji trafo z 5/04 kV na 15/04 kV oraz modernizacja sieci SN i NN w ul. Dobrej, Bednarskiej Jazdów, Sowiej, Jaracza, Mariensztat, Topiel w Warszawie 
 • Wymiana linii kablowej SN 15 kV w ul. Lanckiego, Rosoła, Belgradzkiej w Warszawie 
 • Przebudowa linii kablowej NN wzdłuż ul. Kolejarskiej, ul. Krynoliny w Warszawie 
 • Przebudowa stacji transformatorowej przy ul. Notarialnej w Warszawie 
 • Wymiana baterii akumulatorów wraz z rozruchem - Targówek w Warszawie 
 • Modernizacja zasilania Wydawnictwa Sejmu przy ul. Zagórnej w Warszawie 
 • Likwidacja stacji wraz z przebudową sieci NN w rejonie ulic: Górnośląska, Bartosiewicza, 3-go Maja, Wiślanej w Warszawie 
 • Przebudowa stacji transformatorowej z 5/04 kV na 15/04 kV przy ul. Prądzińskiego oraz 
  modernizacja sieci SN i NN w Warszawie 

1992

 • Modernizacja sieci kablowej nn w rejonie ul. Kaczej, Wolność, Żytniej i Żelaznej w Warszawie 
 • Wykonanie remontu oświetlenia terenu CNTK przy ul. Chłopickiego 50 w Warszawie 
 • Remont urządzeń elektroenergetycznych w rozdzielni 110 kV, 15 kV, 6 kV na terenie TZF "POLFA" w Warszawie 
 • Przełożenie kabli 15 i 0,4 kV kolidujących z budową obiektu przy ul. Chałubińskiego w Warszawie 
 • Przebudowa stacji transformatorowej przy ul. St. Augusta i Grochowskiej w Warszawie 
 • Remont stacji transformatorowej 15/04 kV na Mokotowie w Warszawie 
 • Remont stacji transformatorowej 15/04 kV w ul. Tykocińskiej w Warszawie 

1991

 • Remont i modernizacja baterii kondensatorów dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim 
 • Modernizacja układu kompensacji mocy biernej w ZSB w Warszawie oraz PPKS w Mińsku Mazowieckim

1990

 • Modernizacja obwodów wtórnych w rozdzielni 15 kV WRS "Grzybów" w Warszawie
 • Modernizacja linii odgromowej na linii 100 kV dla RPZ "Młociny" w Warszawie

 

PRZEPROWADZONE BADANIA, POMIARY I ANALIZY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ENERGETYKA Sp. z o.o. (obecnie ENCO Sp. z o.o.) w latach 1989 -2009 między innymi przeprowadziło badania, pomiary i analizy w poniższych obiektach:

2005

 • Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych - pomiary rezystancji izolacji, skuteczności zerowania, instalacji odgromowych dla Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina.

2003

 • Wykonanie badań i pomiarów urzadzeń rozdzielczych 15 kV i transformatorów na Zamku Królewskim

2002

 • Prace kontrolno pomiarowe obwodów wtórnych, próby funkcjonalne, zabezpieczeń, telemechaniki, sterowania i sygnalizacji w sieci 110/15/6kV dla Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych S.A.
 • Badania ochrony przeciwporażeniowej stacji elektroenergetycznej 110kV na terenie TZE "POLFA" S.A.
 • Prace kontrolno-pomiarowe stacji 110/15/15kV w zakresie, pól linii 110kV, transformatorów oraz automatyki na terenie Daewoo-FSO 

2001

 • Przegląd rozdzielni SN 15kV w stacji PZO w budyniu B i C Nowej Mennicy przy ul. Żelaznej 
 • Prace kontrolno pomiarowe obwodów wtórnych, próby funkcjonalne, zabezpieczeń, telemechaniki, sterowania i sygnalizacji w sieci 110/15/6kV dla TZE "POLFA" S.A. 

2000

 • Prace kontrolno-pomiarowe aparatury zabezpieczeń obwodów wtórnych na terenie TZE "POLFA" S.A. 

1999

 • Prace kontrolno-pomiarowe skuteczności zerowania rozdzielni nn na terenie Portów Lotniczych Warszawa - Okęcie 

1998

 • Wykonanie badań transformatorów o mocy do 1,6 MVA znajdujących się na terenie TZE "POLFA" w Warszawie
 • Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych okresowych w dwóch stacjach transformatorowych 15/04 kV na terenie ICHE "PAN" w w Warszawie

1997

 • Wykonanie sprawdzenia zabezpieczeń pól transformatorowych 110/15 kV z automatyką SZR i ARN w GSZ I i GZS II ZPC "URSUS" w Warszawie

1996

 • Prace kontrolno - pomiarowe oraz likwidacja usterek w stacji transformatorowej 15/04 kV dla "DAEWOO -FSO" w Warszawie

1995

 • Prace remontowe w rozdzielni 110/15 kV przy ul. Fleminga 2 w Warszawie)

1994

 • Prace konstrukcyjno - pomiarowe instalacji i układów elektrycznych dla firmy "MERA - PNEFAL" w Warszawie
 • Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i badania izolacji elektrycznej dla Warszawskiej Fabryki Dźwigów "TRANSLIFT" w Warszawie
 • Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i rezystancji izolacji dla "CENTRUM NAUKOWEGO" w Warszawie
 • Analiza systemu energetycznego w rejonie budynku przy ul. Syreny w Warszawie 

1991

 • Wykonanie okresowego przeglądu urządzeń rozdzielni 15 i 0,4 kV dla Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych "PONAR - AVIA" w Warszawie
 • Prace pomiarowe ochrony przeciwpożarowej w obiektach Zakładów Piwowarskich w Warszawie
 • Wykonanie pomiarów systemu uziemienia Stacji Paliw w Elektrociepłowni "Kawęczyn"
 • Wykonanie pomiarów napięcia rażenia oraz ciągłości uziemień ochronnych i roboczych w obiektach 110/15 kV RPZ "Grochów", RPZ "Gocław", RPZ "Bródno", RPZ "Targówek" w Warszawie
 • Badania eksploatacji transformatorów i wyłączników mocy 15/04 kV w Zakładach Mięsnych w Łukowie
 • Pomiary napięć rażenia i rezystancji uziemień rozdzielni 15 kV dla Zakładów Przemusłu Spirytusowego "POLMOS" w Żyrardowie

1990

 • Wykonanie pomiarów napięć wraz z rejestracją dwóch sekcji rozdzielni 15 kV w Warszawie
 • Wykonanie pomiarów transformatorów mocy dla ZHMWT "Polam" w Warszawie
 • Prowadzenie prac pomiarowych w rozdzielni 110 kV dla Huty Warszawa
 • Wykonanie badań stanu kompensacji zwarć doziemnych w czynnej stacji 15 kV dla Huty Warszawa

1998

 • Wykoanie pomiarów parametrów sieci oraz dostrojenie kompensacji prądów jednofazowych zwarć z ziemią w układzie sieci 15 kV w RPZ "Międzylesie", RPZ "Targówek", RPZ "Bródno", RPZ "Grochów", RPZ "Białołeka", RPZ "Gocław" w Warszawie
 • Wykoanie pomiarów parametrów sieci oraz dostrojenie kompensacji prądów jednofazowych zwarć z ziemią w układzie sieci 15 kV w GZP "Piaseczno", GPZ "Torowa", RPZ "Wschodnia", RPZ "Zachodnia" i RPZ "Południowa" w Warszawie
 • Wykonanie analizy układu wewnętrznej sieci elektroenergetycznej SN, opracowanie wniosków i zaleceń na terenie Portów Lotniczych w Warszawie
 • Wykonanie badań rezystancji izolacji 1 i 3 faz na terenie Zakładów Mechanicznych Przemysłu Poligraficznego w Warszawie

 

WYKONANE ZASILANIA OBIEKTÓW

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ENERGETYKA Sp. z o.o. (obecnie ENCO Sp. z o.o.)
w latach 1990 - 2009 między innymi zrealizowało zasilanie poniższych obiektów:

2006

 • OSIEDLE Lipków - EKO gm. Babice Stare. Przyłączenie do sieci wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno-prawnej dla Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A.
 • Dostawa stacji transformatorowej i wykonanie linii kablowej SN Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.
 • Dostawa stacji transformatorowej 2x1600kVA dla PKP Energetyka Sp. z o.o.
 • Dostarczenie Rozdzielnicy SN 15 kV typu ZS 8.4-P 14-pól dla ABB Sp. z o.o.
 • Wykonanie i montaż instalacji elektrycznych w pomieszczeniach technicznych i biurowych na czwartym piętrze budynku MBC w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166 dla TVN S.A.
 • Dostawa stacji transformatorowej w obudowie betonowej BEK-300/600 wraz z wyposażeniem dla Instalacje i Pomiary Elektryczne Stoigniew Drozdowski.
 • Dostawa, wymiana i uruchomienie baterii kondensatorów SN oraz utylizacja uszkodzonych ogniw kondensatorów w stacji 110/15 kV Zakład Energetyczny Białystok S.A.

2005

 • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku biurowo-administracyjnego przy Al. Niepodległości 218, Dostawa rozdzielnic nn 31 szt, - przetarg, projekt i wykonanie zasilania Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina dla STOEN S.A.
 • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 6 budynków "DOZBUD" dla Zakład Energetyczny Warszawa Teren
 • Dostawa i montaż stacji transformatorowej, agregatu i UPS-a dla MAWILUX Sp. z o.o.
 • Dostawa i montaż stacji transformatorowej oraz przekładki kabli dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina.
 • Dostawa i montaż urządzeń w stacji dwutransformatorowej wraz z wykonaniem linii zasilającej SN dla Elter Zakład Montażu Instalacji i Urządzeń Elektroenergetycznych Marek Rogulski.
 • Dostawa kompletnie wyposażonej stacji transformatorowej BEK 250/550 (miejsce dostawy: Stara Wieś k/Kutna) PKP Energetyka Sp. z o.o.
 • Wykonanie montażu stacji transformatorowej na terenie SGGW w Warszawie dla BI SYSTEM Jerzy Brózda, Tadeusz Idzikowski Sp. Jawna.
 • Dostawa i montaż urządzeń w stacji PZO dla INSPECTOR V COMPANY Sp. Jawna.

2004

 • Wykonanie zasilania obiektów Gallaher Polska Sp. z oo w Gostkowie
 • Przyłączenie do sieci energetycznej Zakładu Przetwórstwa Owocowego WINK w Białobrzegach
 • Wykonanie zasilania energetycznego obiektu biurowo-handlowo-usługowego dla J.M. Property sp. z o.o.
 • Dostawa i montaż stacji PZO dla NICATOR Fabryka Opakowań Leszek Uba Spółka Jawna
 • Budowa stacji trafo wraz z powiązaniami sieci SN i nn w Kędzierzynie-Koźlu dla Zakład Energetyczny w Opolu S.A.
 • Budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z liniami SN i nn dla "EnergiaPro" Koncern Energetyczny S.A. Oddział we Wrocławiu.

2003

 • Dostawa 30 sztuk prefabrykowanych stacji transformatorowych przystosowanych do warunków pustynnych o mocy 400 kVA wraz z częściami zamiennymi dla kontrahenta ze wschodu.
 • Budowa linii kablowej SN i nn oraz budowa stacji transformatorowej dla Zakładu Energetycznego Toruń
 • Dostawa czterech budynków kontenerowych oraz dwóch kompletnie wyposażonych stacji transformatorowych zgodnie z zaproszeniem do konkursu ofert nr PL/P45/2003 dla Stoen S.A.
 • Wykonanie linii kablowych nn oraz dostawa i montaż stacji trafo typu B 250/600 dla Akademii Medycznej Warszawa
 • Wykonanie sieci SN 15 kV na terenie budowy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Wykonanie wewnętrznych linii zasilających rozdzielni głównej oraz tablic rozdzielczych w budynku "K" na terenie TVP przy ul. Woronicza 17 w Warszawie
 • Zasilanie budynku SCANIA POLSKA S.A. przy Alei Katowickiej 316 w Starej Wsi zgodnie z dokumentacją techniczną
 • Dostawa złącz kablowych dla PKP Energetyka Spółka z o.o.
 • Prace elektryczne i budowlane związane z instalacją nowej rozdzielnicy SN w budynku TP S.A. przy ul. Nowogrodzkiej i Barbary

2002

 • Wykonanie zasilanie PKT "Centertel"
 • Wykonanie zasilania budynku biurowego GREEN PARK
 • Wykonanie zasilania budynku "Hali zaawansowanych Technologii" Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk

2000

 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu PZO dla zasilania obiektu "Sadyba Best Mall" przy ul. Konstancińskiej w Warszawie
 • Zasilanie budynku Sadyby Best Mall w Konstancinie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Pląsy w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu PZO dla budynku "TELEBANK" przy ul. Perkuna w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "DUET MINI" przy ul. Kochanowskiego w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI B 173/283" przy ul. Strzeleckiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "DUET MINI" dla obiektu "MILENIUM" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Litewskiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI B 250/420" przy ul. Wańkowicza 2 w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Roty róg Paderewskiego w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu PZO dla "Distribution Park" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "DUET MINI" przy ul. Świderskiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV ul. Strzygłowskiej w Warszawie
 • Wykonanie prac budowlano - montażowych dla zmiany układu licznikowego dla obiektu "SW Opacz" przy ul. Szyszkowej 46 w Warszawie
 • Przebudowa stacji transformatorowej 15/04 kV typu PZO oraz wykonanie linii kablowej15 kV SN dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie

1999

 • Wykonanie zasilania w energię elektryczną Fabryki Betonu DICKERHOFF TRANSPORTBETON przy ul. Zawodzie w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI B 250/350" przy ul. Toporczyków w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu PZO na terenie SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI" przy ul. Gwieździstej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI B 64" przy ul. Obozowej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI" przy ul. Grochowskiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI" przy ul. Gdańskiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI B 90" dla firmy "NUMAFA POLSKA " w Lęborku
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" dla firmy "MIPA" w Białymstoku
 • Wykonanie stacji transformatorowych 15/04 kV typu "DUET MINI B 300/600" i "MINI B 250/350" przy ul. Heroldów i Encyklopedyczna - osiedle "MOŁOCINY" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "DUET MINI" przy ul. Gdańskiej w Warszawie
 • Wykonanie telemechaniki dla RSM "Grodzieńska" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI 1700-28" przy ul. Osowskiej róg Steczkowskiej w Warszawie

1998

 • Wykonanie linii kablowej NN przy ul. Wędrowców w Warszawie
 • Wykonanie zasilania Drukarni Dziennika Rzeczypospolitej w Raszynie - Jaworowa przy ul. Drukarskiej
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "DUET MINI" przy ul. Księżycowej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI" przy ul. Powstańców Śląskich w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "DUET KOMBI" przy ul. Okrzei w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Zaruby w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Messnera osiedle "Gocław" w Warszawie
 • Wykonanie linii kablowej 15 kV SN i NN przy ul. Woroniczej w Warszawie
 • Wykonanie zasilania "Drukarni Dziennika Rzeczpospolita" w Raszynie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI" przy ul. Zawodzie w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI B 64" dla osiedla mieszkaniowego "AGORA" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI" przy ul. Limanowskiego osiedle "Nad Fosą" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI" przy ul. Inspektorowej osiedle "Zielona Dolina" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI" osiedle "Rozłogi" przy ul. Lazurowej w Warszawie
 • Wykonanie zasilania " Pawilonu Wystawienniczo -Handlowo -Biurowego" przy Al. Krakowskiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu " DUET MINI" przy ul. Bażantarni przy ul. Wąwozowj w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "DUET KOMBI" przy ul. Domaniewskiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI B 190/420" przy ul. Stalowej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Baśniowej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI B 64" przy ul. Staniewickiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "DUET KOMBI" przy ul. Wielickiej w Warszawie

1997

 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI" przy ul. Piotra Skargi w Warszawie
 • Wykonanie zasilania energetycznego laboratorium XLPE dla PWPW S.A. w Warszawie
 • Wykonanie telemechaniki w RSM "Pawia" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Biskupiej 48 w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu ZPO dla "Szpitala Wolskiego" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "DUET MINI" przy ul. Łuckiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI" przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Wysockiego w Legionowie
 • Wykonanie lii kablowej SN 15 kV przy ul. Braci Stryjeńskich w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Mozajkowej w Warszawie
 • Wykonanie telemechaniki przy ul. Mysiej w Warszawie

1996

 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "COMPACT"-20/630 na osiedlu domków jednorodzinnych "ACCORD" przy ul. Fantazyjnej w Warszawie
 • Wykonanie baterii akumulatorów 220 V w RPZ "Południe" w Warszawie
 • Wykonanie baterii kondensatorów 60 kVar dla "SAWA BETON" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "DUET - MINI" przy ul. Będzińskiej i Patryiotów w Warszawie
 • Wykonanie dwóch stacji transformatorowych 15 /04 kV typu "MINI" i "Kombi" na osiedlu "Brzeziny" w Warszawie
 • Wykonanie linii kablowej SN 15 kV w RPZ "Południe" w Warszawie
 • Wykonanie obwodów wtórnych telemechaniki przy ul. E. Plater i Placu Bankowym w Warszawie

1995

 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Sklepowej na osiedlu "Włochy" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Chrościckiego W Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Mirtowej (ANIN) w Warszawie
 • Wykonanie telemechaniki w RPZ "Henryków" i RPZ "Południe" w Warszawie
 • Wykonanie stacji dwutransformatorowej 15/04 kV przy ul. Aptecznej w Warszawie

1994

 • Wykonanie telemechaniki w stacji 110 kV RPZ "Kaliszówka" w Warszawie
 • Wykonanie telemechaniki w stacji 110 kV RPZ "Gocław" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Zabranieckiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Wojska Polskiego róg Zbożowej w Ząbkach
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" na terenie Bazy Magazynowo Transportowej "WEDEL" przy ul. Chanowskiego 14 w Warszawie
 • Wykonanie zasilających ciągów pionowych do UPS-a w Warszawie
 • Wykonanie wymiany kabli SN 15 kV w osiedlu "LAZUROWA" w Warszawie
 • Wykonanie uziemienia sieci w TZP "POLFA" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Pustułeczki w Warszawie
 • Ułożenie kabli energetycznych SN 15 kV dla budynku "FIM TOWER" w Al. Jerozolimskich w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Ostrudzkiej -osiedle "BRZEZINY" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej typu "MINI" przy ul. Husarii róg Kosiarzy w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Otwockiej róg Siedleckiej na osiedlu "Szmulowizna Wschodnia" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Jagielońskiej w Warszawie
 • Wykonanie trzeciego zasilania kablowego 15 kV ZEC "Powiśle" do PWPW w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 Kv typu"KOMBI" dla MPWIK przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie
 • Wykonanie trzech stacji transformatorowych 15/04 kV typu "KOMBI" w ulicach: Górczeskiej, Roninii, Słupskiej w Warszawie
 • Wykonanie zasilania w energią elektryczną budynku "Oczyszczalni Ścieków" w Terespolu
 • Ułożenie linii kablowej SN 15 kV oraz wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu przy ul. Agralnej i Świetlickiej w Warszawie (1994 r.).
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV na osiedlu "BEMOWO" przy ul. Morcinka w Warszawie
 • Wykonanie linii kablowej NN 380/220 w ulicach Jakubowskiej i Walecznych w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "MINI" w ulicy Obiegowej i Czarnołęckiej w Warszawie
 • Posadowienie budynku stacji transformatorowej 15/04 kV -"PORT ŻERAŃSKI" w Warszawie
 • Wykonanie podłączenia do sieci kablowej stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Przybyszeskiego 74 w Warszawie
 • Montaż linii kablowej nn na terenie osiedla "Fantazyjna" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Grochowskiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Nadnieprzańskiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Przygodowej w Raszynie - Ryba

1993

 • Wykonanie telemechanizacji rozdzielni 110/15 kV w RPZ "Jelonki" w Warszawie
 • Wykonanie telemechanizacji rozdzielni 110/15 kV w RZP "Słodowiec" w Warszawie
 • Wykonanie kompensacji mocy biernej na terenie "Uniżerań" w Warszawie
 • Montaż i uruchomienie baterii akumulatorów w RPZ "Zachodnia" w Warszawie
 • Montaż i uruchomienie baterii akumulatorów w RPZ "Międzylesie" w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Włodarzewskiej w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" w miejscowości Gołąbki
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" dla zasilania osiedla mieszkaniowego "Nieporęt" w Warszawie

1992

 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV oraz wykonanie sieci zewnętrznej SN i NN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ul. St. Augusta w Warszawie
 • Wykonanie kabli SN dla zasilania stacji transformatorowej przy ul. Chrobrego 3A w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV dla zasilania budynków przy ul. Ostrobramskiej 30 w Warszawie
 • Wykonanie stacji 15/04 kV dla zasilania osiedla mieszkaniowego "Leliwitów I" - Tarchomin w Warszawie
 • Wykonanie linii kablowych SN i NN dla zasilania osiedla mieszkaniowego "Ostrobramska" w Warszawie
 • Wykonanie linii kablowej NN dla zasilania osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych "NAUKA" na Zaciszu w Warszawie
 • Wykonanie układów kompensacji mocy biernej dla 7 transformatorów na terenie NBP w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kVdla zasilania budynków przy ul. St. Augusta w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" i powiązanie jej z siecią SN i NN przy ul. Samarytanki w Warszawie
 • Wykonanie stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" przy ul. Palisadowej w Warszawie

1991

 • Wykonanie telemechanizacji RPZ "Południowa" w Warszawie
 • Dostawa i uruchomienie baterii konensatorów do kompensacji mocy biernej dla Przedsiębiorstwa Mięsnego w Sokołowie Podlaskim
 • Wykonanie telemechanizacji RPZ "Wschodnia" w Warszawie
 • Wykonanie linii kablowych SN 15 kV zasilających PZT "TELEKOM" w Warszawie
 • Wykonanie rozruchu telemechaniki RSM "Mirów" w Warszawie
 • Wykonanie linii kablowej NN przy ul. Prostej na terenie Cepelii w Warszawie

OPRACOWANE PROJEKTY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe ENERGETYKA Sp. z o.o. (obecnie ENCO Sp. z o.o.) w latach 1990 -2009 między innymi opracowała poniższe projekty:

2005

 • Wykonanie dokumentacji projektowej DOSTOSOWANIE ZŁĄCZA KABLOWEGO DO WYMOGÓW PPOŻ oraz DOSTOSOWANIE ROZDZIELNI NN W STACJI SP-IX dla Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina.

2005

 • Wykonanie projektu modernizacji instalacji oświetleniowej i gniazd 1-faz w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

2004

 • Wykonanie projektu technicznego zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego dla Spółdzielnii Budowlano-Mieszkaniowej "Grenadierów".
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zasilania obiektów Najwyższej Izby Kontroli.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację głównej stacji energetycznej 15/0,4/0,23/kV w bud. "L-2" na terenie TVP S.A. w Warszawie.

2003

 • Projekt wymiany siłowni w obiektach Rejonu Centralnego telekomunikacji
 • Projekt wymiany rozdzielni SN w stacji typu PZO nr 9134

2003

 • wykonanie projektu stacji "TWORZEŃ" dla Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A.
 • Opracowanie projektu rozbudowy rozdzielni głównej wraz z dostawą i montażem dla Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina.
 • Wykonanie projektu na przełożenie kabli energetycznych na części parkingu wew. przy ul. Dzikiej oraz oświetlenia dla budynku przy ul. Dzikiej dla WARBUD S.A
 • Wykonanie projektu wymiany rozdzielnicy nn, układu pomiarowego, układu kompensacji mocy biernej - ul. 1-go Sierpnia w Warszawie dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2003

 • wykonanie projektu stacji "TWORZEŃ" dla Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A.
 • Opracowanie projektu rozbudowy rozdzielni głównej wraz z dostawą i montażem dla Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina.
 • Wykonanie projektu na przełożenie kabli energetycznych na części parkingu wew. przy ul. Dzikiej oraz oświetlenia dla budynku przy ul. Dzikiej dla WARBUD S.A
 • Wykonanie projektu wymiany rozdzielnicy nn, układu pomiarowego, układu kompensacji mocy biernej - ul. 1-go Sierpnia w Warszawie dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2002

 • Projekt techniczny przyłączenia rozdzielni elektrycznej ZR11 w budynku "L" Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
 • Projekt wymiany pól rozdzielni SN w kompleksie budynków TP S.A.
 • Projekt przebudowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 9657 na stacje dwu transformatorową
 • Projekt budowy stacji transformatorowej kompaktowej oraz linii kablowych SN i nn
 • Projekt budowlany stacji transformatorowej 15/0,5 kV zlokalizowanej na ul. Wał Miedzeszyński 177 i jej połączenie z siecią SN i nn.
 • Projekt miejskiej stacji typu PZO dla zasilania PAN
 • Projekt miejskiej stacji typu PZO dla zasilania wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
 • Projekt przebudowy rozdzielni RSM Siedmiogrodzka - Obwody wtórne, telemechanika i potrzeby własne.
 • Projekt linii kablowych SN i nn dla włączenia stacji 15/0,4 kV
 • Projekt wymiany rozdzielnicy nn i modernizacji pól SN w stacji nr. 7651
 • Projekt zasilania domu handlowego ARKA

2001

 • Projekt wewnętrznych linii zasilających budynku "Bliski Centrum" przy ul. Żurawiej 8 w Warszawie
 • Projekt zasilenia budynku PKO przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie. Wyposażenie stacji typu PZO.
 • Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji zasilania obiektu "STRUGA"
 • Projekt zasilenia budynku VICTORIA DEVELOPMENT
 • Projekt na budowę stacji transformatorowej przy ul. Piastowskiej w Warszawie i powiązanie z siecią SN i nn.
 • Projekt budowlany stacji transformatorowej przy ul. Piastowskiej 18 i powiązanie z siecią SN i nn.
 • Projekt remontu 3 stacji transformatorowych nr.6749,6659,6451.
 • Projekt stacji transformatorowej KOMBI BET 320/240 dla SGGW ul. Nowoursynowska 161 w Warszawie
 • Projekt budowy kabla zasilania podstawowego i rezerwowego zasilającego budynek Wydziału Genetyki KGP przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie
 • Projekt wymiany linii kablowych SN w ul. Wolskiej, Górczewskiej, Płockiej, Syreny, Tyszkiewicza w związku z zasilaniem budynku VICTORII przy ul. Giełdowej
 • Projekt budowlany linii kablowych SN i nn oraz stacji transformatorowej przy ul.Wolskiej 225 w Warszawie
 • Projekt modernizacji stacji transformatorowej nr 8818 przy ul. Polnej w Warszawie.

2000

 • Projekt linii kablowych SN i nn zasilających stację transformatorową 15/0.4kV zlokalizowaną, w budynku przy ul. Noakowskiego 22 w Warszawie.
 • Projekt modernizacji linii kablowych SN i nn wiążących przebudowaną stację transformatorową 15/0.4 kV z siecią STOEN przy ul. Świętokrzyskiej róg Al. Jana Pawła II w Warszawie.
 • Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji stacji transformatorowej przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie.
 • Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji sieci SN-15kV związany z zasilaniem stacji Ratusz.
 • Adaptacje pomieszczeń po byłej stacji 15kV na potrzeby nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na Pl. Narutowicza.
 • Projekt wymiany odcinków kabli SN wychodzących ze stacji transformatorowej nr. 9561.
 • Projekt budowlano-wykonawczy stacji transformatorowej 15/0,4 kV w istniejącym budynku przy ul.Rejtana w Warszawie.
 • Projekt modernizacji sieci kablowych SN-15kV i nn 0,4kV zasilających budynki Echo Investment i DipService II.
 • Projekt modernizacji sieci kablowych SN i nn zasilających stacje transformatorową nr. 9511 na ul. Zalipie w Warszawie.
 • Projekt stacji transformatorowej typu PZO w budynku BEMOWO CINEMA CITY na ul. Powstańców Śląskich w Warszawie.
 • Projekt przebudowy linii kablowych nn w rejonie ul. Pięknej.
 • Projekt wymiany odcinków kabli SN wychodzących ze stacji transformatorowej nr. 9475 w ul. Rekruckiej i Marsa.
 • Projekt adaptacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu MINI B 173/283 przy ul. Andrutowej w Warszawie.
 • Projekt linii kablowych SN i nn do stacji transformatorowej 15/0,4 kV na ul. Andrutowej w Warszawie.
 • Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji zasilania obiektu GUTM "Opacz" na ul. Szyszkowa w Warszawie.
 • Projekt kabli SN i nn dla zasilania budynku mieszkalnego przy Al. Wilanowskiej w Warszawie.
 • Projekt adaptacji stacji dwu transformatorowej na ul. Polnej 3 w Warszawie.
 • Projekt stacji dwu transformatorowej na ul. Grzybowskiej róg Granicznej w Warszawie.

1999

 • Wykonanie projektu technicznego "Systemu automatyki, kontroli i pomiarów sieci elektroenergetycznych lotniska Warszawa Okęcie"
 • Opracowanie projektu technicznego przekładki kablowej SN 15 kV przed Domem Towarowym "SAWA" w Warszawie
 • Wykonanie projektu technicznego budowy stacji transformatorowej 15/04 kV PZO w budynku "SADYBA" w Warszawie
 • Wykonanie projektu technicznego przyłączy energetycznych dla obiektu KGP przy ul. Barlickiego 52 w Warszawie
 • Wykonanie projektu technicznego przyłączy energetycznych dla obiektu KGP przy ul. Taborowej 33 C w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego budowy stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawa
 • Opracowanie projektu technicznego stacji transformatorowej 15/04 kV dla zasilania domków jednorodzinnych przy ul. Pląsy w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy linii kablowej NN w rejonie ul. Pięknej, Mokotowskiej i Al. .Wilanowskiej w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego wyposażenia stacji transformatorowej 15/04 kV typu PZO dla obiektu "BEMOWO CINEMA CITY" w Warszawie

1998

 • Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Strzeleckiej w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego linii kablowej SN 15 kV przy ul. Twardej w Warszawie

1997

 • Opracowanie projektu technicznego zasilania w energię elektryczną placu budowy przy ul. Hożej w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy stacji transformatorowej 15/04 kV nr 6085 na stację dwutransformatorową dla BANKU WSCHODNIO EUROPEJSKIEGO w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego modernizacji sieci kablowej nn w rejonie ulic: Nowogrodzkiej, Al. Jerozolimskich, Prusa, Konopnickiej, Senackiej, Wiejskiej, Górnośląskiej, Koziemińskiej i Fabrycznej w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji technicznej stacji transformatorowej 110/15 kV RPZ "Stegny" oraz wplecenia jej do istniejącej sieci kablowej SN w Warszawie

1996

 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego linii kablowych 15 kV między RPZ "Międzylesie" a istniejącą siecią kablową w rejonie stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Patryiotów w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego modernizacji linii kablowej między stacjami nr 8346-7616, 7116-8315, 8346-6787 przy ul. Kocjana w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego modernizacji sieci kablowej SN 15 kV przy pętli "Koło" -7540 i stacji RPZ "Koło" przy ul. Ks. Janusza w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego modernizacji sieci kablowej nn w obrębie ul. Mickiewicza w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego doboru i montażu ograniczników przepięć dla TZF "PLFA" w Warszawa
 • Wykonanie projektu technicznego wymiany kabli SN 15 kV z RSM "SMOCZA" do PWPW w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego budowy linii telekomunikacyjnych pomiędzy RPZ "Śródmieście" i RSM "MDM" w Warszawie

1995

 • Opracowanie projektu technicznego modernizacji sieci kablowych nn oraz stacji transformatorowych 15/04 kV w ulicach: Piwna, Koszykowa, Piękna, Piekarska, Wąski Dunaj, Gwardzistów, Lekarska, Żeromskiego, osiedle "Powsinek", Pyry, Wędrowców, Rakowiecka, Długa, Myśliwiecka, Profesorska, Górskiego, Chmielna, Szpitalna, Polna, Kopernika, Gałczyńskiego, Elektoralna, Zimna w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego budowy stacji transformatorowej 15/04 kV typu "KOMBI" w ulicach: Strzelecka, Szwedzka, Ołówkowa, Modlińska, Fleminga, Ciechanowska w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego wymiany kabli SN 15 kV z :RPZ "TYSZKIWICZA", RPZ "Kaliszówka" do CNPMP, RPZ "Zachodnia" do "Ciepłowni Wola", RPZ "Zachodnia" do ZML w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego zasilania stacji transformatorowej 15/04 kV na terenie Stołecznego Zakładu Energetycznego S.A. - ul. Tamka 2 w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy stacji transformatorowych 15/04 kV nr 6139,6335.6464 dla STOEN S.A w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego modernizacji rozdzielni 15 kV w RSM "Żupnicza" i RSM "Dąbrówka" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego wykonania stacji dwutransformatorowej 15/04 kV do zasilania firmy "ERTROB" przy ul. Patryiotów w Warszawie.
 • Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie telemechaniki w RPZ "Henryków" i RPZ "Długa" w Warszawie

1994

 • Opracowanie projektu technicznego dla rozdzielnicy RPZ "GOCŁAW" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego na wykonanie stacji kompaktowej 15/04 kV przy ul. Wiatracznej w Warszawie i powiązanie jej z siecią SN i NN
 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy linii kablowej SN 15 kV na terenie stacji 110/15 kV GPZ "Zachodnia" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego budowy stacji transformatorowych w ul. Białostockiej róg Toporczyków, ul. Łącińskiej, Bolesławickiej, Krzywińskiej, Julianowskiej w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego modernizacji sieci nn wraz z dobudową rozdzielnicy nn w stacji przy ul. Bartosiewicza w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy stacji napowietrznej na stację wewnętrzną oraz powiązanie stacji z siecią SN i NN przy ul. Marynarskiej i Nadnieprzańskiej w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego zasilania energią elektryczną zespołu domów mieszkalnych przy ul. Obiegowej w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii kablowej SN od RSM "Ludna" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego instalacji odgromowej budynku przy ul. Wyb. Kościuszkowskie 41 w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy linii kablowej SN 15 kV od RSM "Ludna" do stacji trafo w Zamku Królewskim w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego wymiany kabli SN 15 kV zasilających Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych S.A. z RSM "Żupnicza" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego rozdzielni 15 kV w części zasilającej S.Z.E. S.A. Wytwórni Papierów Wartościowych przy ul. Sanguszki w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego wymiany kabli 15 kV z RSM "Smocza" do PWPW w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy stacji transformatorowej zlokalizowanej w Łazienkach w "Starej Pomarańczarni" w Warszawie

1993

 • Opracowanie projektu technicznego wymiany kabli SN 15 kV zasilających RSM "CIETRZEWIA" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego stacji transformatorowej 15/04 kV przy ul. Farbiarskiej, ul. Palisadowej w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego telemechaniki dla rozdzielni 110/15 kV RPZ "Kaliszówka" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego wymiany kabli 15 kV na osiedlu "Gocław -Orlik" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego wymiany kabli SN 15 kV z RSM "Pawia", GPZ "Zachodnia", z RSM "Smocza" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego wymiany kabla SN 15 kV w RPZ "Gocław", RSM "Orzeszkowa" w Warszawie

1992

 • Opracowanie projektu technicznego telemechaniki dla rozdzielni 110/15 kV w RPZ "Jelonki", RPZ "Słodowiec" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego układu kompensacji mocy biernej we wszystkich transformatorach na terenie NBP w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego zasilania docelowego hotelu "ALTEA" przy ul. Jana Pawła II w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy linii kablowej nn w ulicach Walecznych, Saska, Adamopolska, Al. Waszyngtona w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy stacji transformtorowej w ul. Jazdów, Al. 3-go Maja, ul. Solec, Jarcza, Kolejowej, Prądzyńskiego, Lipowej, Topiel, Sewerynów, Dobrej, Bagatela w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy kabli SN 15 kV w ulicach: KEN, Belgradzka, Rosoła, Migdałowa, Lanciego, Wąwozowa, Rybałtów w Warszawie

1991

 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy linii kablowej NN przy ul. Królowej Aldony, ul. Rzymskiej w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego sieci kablowych SN 15 kV zasilających stację transformatorową na osiedlu "Nowodwory" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego wymiany kabli SN 15 kV na osiedlu "Ursynów" w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego wymiany sieci kablowej nn w ul. Radzymińskiej w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego przebudowy sieci kablowej nn w ul. Międzynarodowej , Walecznych, Zwycięzców i Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kablowej NN na osiedlu "Okęcie" w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę kabla 110 kV w relacji EC "Powiśle" -RPZ "Sielce" w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie stacji i linii kablowej nn i SN 15 kV przy ul. Górczeskiej w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kablowej nn w ul. Hetmańskiej, ul. Domejki w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kabla SN 15 kV na osiedlu "Na Skraju" w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii napowietrznych nn na kablowe w ulicach: Mlądzka, Pustelnicka, Golecka, Zamieniecka, Komorowska, Jarocińska, Osiecka, Łukowska, Tarnowiecka, Białowieska w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci SN 15 kV na os. "Imielin" w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany kabli SN 15 kV w rejonie Kaliszówki, Jelonek, Woli, z RPZ "Sielce", z RSP "Chełmska" i RSM "Okrężna" w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji rozdzielni 15 kV RSM "Tyszkiewicza" w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji sieci w ul. Wiertniczej, Przyczółkowskiej, Nowoursynowskiej w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kablowej nn w rejonie ulic Brzeskiej, Ząbkowskiej, Markowskiej w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowej we wsi Kierszek
 • Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kablowej nn w rejonie ulic: Stalingradzka, Darwina, Namysłowska, Ratuszowa, Hodowlana w Warszawie

1990

 • Opracowanie projektu technicznego na budowę SBL na odcinku Stargard Szczeciński - Szczecin Główny
 • Opracowanie projektu technicznego zasilania w energię elektryczną stacji paliw przy ul. Marymonckiej w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany kabli na osiedlu Ursynów - Stokłosy w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego zasilania placu budowy budynku "FURMEL" przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego sieci kablowej nn w ul. Malowniczej, Baboszewskiej, Czerskiej, Domaniewskiej, Kolejarskiej, Górczewskiej, Syreny w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego docelowego zasilania elektroenergetycznego obiektów szpitala przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego stacji transformatorowej z powiązaniami z siecią SN i nn przy ul. Husarskiej w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego modernizacji RSM "MDM" przy ul. Mokotowskiej 41 w Warszawie
 • Opracowanie projektu technicznego linii kablowej SN 15 kV z RSM "Grzybów" w Warszawie