Wskazniki do zwarć
PPU Energetyka Sp. z o.o.
  WSKAŹNIKI ZWARĆ DO KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH SIECI  

Zakłady Energetyczne stawiają sobie za cel zmniejszenie częstotliwości wyłączeń elementów sieci elektroenergetycznej. Częstość wyłączeń linii może być jednym ze wskaźników określenia jakości zasilania i obsługi Klienta. Zastosowanie wskaźników zwarć przyśpiesza proces lokalizowania uszkodzeń lini napowietrznych SN.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu został stworzony wysoko zaawansowany technicznie wskaźnik zwarć dla linii napowietrznych, w pełni programowalny tak aby mógł sprostać różnym wymaganiom Klienta w terenie.

Wskaźniki zwarć są powszechnie używane w sieciach średniego napięcia w celu: ułatwienia lokalizacji zwarcia, skrócenia czasu braku zasilania, zwiększenia satysfakcji Klienta oraz zmniejszenia strat finansowych spowodowanych awariami sieci.  W przypadku awarii zasilania zakład energetyczny musi zlokalizować źródło uszkodzenia i dokonać naprawy. Zainstalowanie wskaźnika zwarć w każdej podstacji SN/nn skraca czas pracy pogotowia energetycznego oraz eliminuje konieczność lokalizacji uszkodzenia metodą kolejnych przybliżeń.

Oferowany przez ENCO Sp. z o.o. typoszereg wskaźników przepływu prądu zwarciowego jest najszerszy z oferowanych w chwili obecnej na polskim rynku w zakresie tego typu urządzeń. Jest on rezultatem kilkudziesięcioletnich
prac rozwojowych i zdobytego doświadczenia. Oferowany typoszereg pokrywa wszystkie występujące na rynku konfiguracje
sieci SN (podział ze względu na sposób uziemienia punktu zerowego transformatora WN/SN). 
Obie podstawowe grupy wskaśników:

  • wskaśniki niekierunkowe oraz kierunkowe dostępne są zarówno do sieci napowietrznych (rodzina
    Flite), jak i kablowych (rodzina Flair).

Poza niezawodnościa oraz precyzją wykonania oferowana przez ENCO Sp. z o.o. rodzina wskaźnikow charakteryzuje się następujacymi parametrami:

  • wykrywanie zwarć międzyfazowych oraz doziemnych 
  • możliwośc programowania lokalnego (wskaźnik wyposażony jest w mikroprocesor)
  • wysoki stopień widoczności sygnału świetlnego 
  • długa żywotność i odporność na wahania temperatury baterii litowej zasilajacych wskaźnik 
  • możliwość zdalnego przesyłania informacji o zwarciu dzięki współpracy z telemechanika
Rodzaj sieci ze względu na sposób uziemienia punktu zerowego transformatora WN/SN > Sieci kablowe SN > Sieci napowietrzne SN
> Flair 2xx niekierunkowy > Flair 3xx kierunkowy > Flite 1xx niekierunkowy > Flite 2xx niekierunkowy > Flite 3xx kierunkowy
Sieć uziemiona przez rezystor > x > x > x > x > x
Siec uziemiona bezpośrednio > x > x > x > x > x
Sieć kompensowana > > x > > > x
Sieć izolowana > > x > > > x
Sieć w układzie mieszanym > > x > > > x